IT ympäristön kehittämisen palvelut

Toimiva IT ympäristö on yrityksen toiminnan kulmakivi. Joustava ja vakaa IT ympäristö mahdollistaa sujuvan työskentelyn aikaan ja paikkaan katsomatta.

IT ympäristön järjestelmällisellä kehittämisellä varmistetaan, että yrityksen IT ympäristö vastaa liiketoiminnan tarpeisiin ja sitä hyödynnetään tehokkaasti. Nykyään on tyypillistä, että PK yritykset hankkivat IT ympäristön kehittämisessä tarvittavat tiedot ja taidot ulkopuolelta. 

Tuemme IT ympäristösi kehittämistä erikoisosaamisellamme.

 

 

 

 

 

Miten voimme auttaa?    

IT ympäristön nykytilakartoitus
Kartoitamme yrityksesi IT ympäristön nykytilan suhteessa liiketoiminnan tarpeisiin. Tähän täysin yksilöityyn raporttiin voidaan sisällyttää yrityksesi tietojärjestelmät, laitteistot, ohjelmistot, palvelut ja IT ylläpito.

IT ympäristön kehityssuunnitelma
Teemme suunnitelman yrityksesi liiketoiminnan ja IT ympäristön yhteentoimivuuden kehittämiseksi. Suunnitelmaamme voidaan sisällyttää esim. suosituksia tietojärjestelmien, laitteiston ja ohjelmiston yhdenmukaistamiseen, lisenssien ja muiden kustannusten optimointiin sekä tiedon ja sovellusten yhteiskäyttöön. Suunnitelma räätälöidään vastaamaan tarpeitasi.

IT ratkaisujen tarvekartoitus
Selvitämme yrityksesi liiketoiminnan IT tarpeita ja niihin sopivia ratkaisuja markkinoilta. Tarvekartoituksen kohde, laajuus ja kattavuus sovitaan asiakaskohtaisesti.

IT hallinta

Hallitsemme yrityksesi IT ympäristön jatkuvaa kehittämistä. Palveluumme voidaan sisällyttää esim. erilaisten IT ympäristön muutostöiden johtamisen ja toteutuksen valvontaa, ennakoivaa ongelmanratkaisua ja jatkuvaa raportointia.